«Τα “Περιστέρια” από λευκό μάρμαρο είναι τα περιστέρια της αθωότητας, της ειρήνης, της Τήνου και της Ελλάδας.
Είτε μόνα τους είτε σε σύνθεση, σήμερα διακοσμούν, πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους σε πολλά μέρη του κόσμου.
Μια ιδιαίτερη τιμή τόσο για την Τηνιακή Μαρμαροτεχνία όσο και για τον ίδιο τον δημιουργό τους.»