• ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
  • ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
  • ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
  • ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

Καρδιές

Οι καρδιές είναι ένα απο τα τελευταία δημιουργήματα του εργαστηρίου. Το σχήμα τους γλυκύ και ομαλό είναι παρόλα αυτό απαιτητικό καθώς συνδυάζει καμπύλες, γωνίες εσοχές και κρυφά προβλήματα, όπως ακριβώς και μια πραγματική ερωτική σχέση.
Η καρδιά ειναι δώρο ευχής του έρωτα: Να κρατήσει όσο και τούτη η μαρμάρινη καρδιά, δηλαδή, αιώνια.

• Καρδιές