“Οι εφαρμογές έργων στη διακόσμηση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, γεννούν μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του δημιουργού και των ανθρώπων που ζουν και απολαμβάνουν τους χώρους αυτούς.
Η καθημερινή ευχαρίστηση που αντλείται από έναν ιδιαίτερο χώρο, συνάντα την χαρά του σχεδιαστή για το εικαστικό αποτέλεσμα. Είναι μια σχέση ζωντανή που αψηφά το χρόνο.”