«Το σχήμα τους, γλυκύ και ομαλό, όσο και απαιτητικό…
Οι καμπύλες, οι γωνίες και οι εσοχές τους, συνθέτουν κρυφά προβλήματα για αυτόν που τις σμιλεύει και που θέλει να τα ξεπεράσει όπως σε μια πραγματική ερωτική σχέση.
Η καρδιά από μάρμαρο είναι ένα δώρο ευχής για τον έρωτα: Αυτός να κρατήσει όσο και αυτή, δηλαδή αιώνια!»