«Τα χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση για κάθε γλύπτη…
Αντικείμενα μικρού και μεσαίου μεγέθους που δεν παύουν όμως να είναι μοναδικά κομμάτια μικρογλυπτικής.”